Pro partnery

Barcamp IV.

19. - 20.10.2023 v Centru Elpida, Praha

Pro přihlášení využijte prosím tento Přihlašovací formulář.
Můžete přihlásit na kterýkoliv den a kterékoliv akce dle vašeho zájmu. Podmínkou je jen, aby se vám časově nepřekrývaly.

Program (PDF)


Projekt mediálního vzdělávání seniorů a starších dospělých a spolupráce Elpidy a Transitions začala již v roce 2018. Od roku 2020 se věnuje zejména rozvoji v regionech prostřednictvím místních organizací a institucí, a to nejprve díky podpoře z programu Active Citizens Fund, který je financován z fondů EHP a Norska, a nyní díky partnerství společnosti Google.

V rámci tohoto programu jsme pro vás vytvořili Metodiku mediálního vzdělávání zaměřenou na seniory a starší dospělé a také další školící aktivity:

  • Akademii SEFTE pro profesionalizaci lektorských dovedností ve vzdělávání seniorů,
  • Mediálkové SEFTE zaměřené zejména na mediálně-vzdělávací obsah
  • Cyklus 3 akcí v místních organizacích a institucích, které celou tuto oblast mediálního vzdělávání otevírají a připravují k další vlastní aktivitě místních aktérů.

Infografiky, řadu podpůrných materiálů , ukázku celoročního vzdělávacího cyklu Život v době informační v Centru Elpida a také ucelenou nabídku školení naleznete ke stažení na konci této stránky.

Abyste měli přehled, co se kde děje, případně se nechali inspirovat ostatními, vytvořili jsme pro vás v záložce na horní liště Program regionálních akcí . Prosíme vás proto, zveřejňujte své připravované akce zde .

Lektorská akademie SEFTE

Akademie SEFTE seznamuje účastníky se základními principy vzdělávání seniorů a starších dospělých. Na základě přednášek, praktických cvičení, skupinové práce, náslechů a vlastní praxe získají absolventi základní kompetence, znalosti a dovednosti nezbytné pro profesionální výkon jako učitelé, lektoři, komunitní pracovníci, organizátoři volného času či pracovníci poradenství se zaměřením na cílovou skupinu seniorů. Kurz je rozdělen do šesti navazujících bloků o celkové délce 52 hodin.

Kurz je vhodný

Další běh plánujeme od 27. 10. 2023 v Centu Elpida, Na bělidle 34, Praha 5 Smíchov. Program níže v dokumentech ke stažení..
Pro předběžné přihlášky se obracejte na david.drvota@elpida.cz

Mediálkové SEFTE

Mediálkové SEFTE je nadstavbový dvoudenní program pro místní aktéry se zájmem o pořádání mediálně vzdělávacích akcí a dále pro ty, kteří by se chtěli stát lektory mediálního vzdělávání seniorů a starších dospělých postavený na dlouhodobě vyvíjené a v praxi ověřované metodice. Ve formě praktického workshopu shrnuje metodickou přípravu, praktické lektorské dovednosti i nácvik ověřovacích metod s přímou zpětnou vazbou lektorů. Prohlubuje znalosti v nové (zatím málo probádané) oblasti, zlepšuje lektorské dovednosti k posilování kritického myšlení a mediální odolnosti seniorů, učí vhodně reagovat na ty, kteří propadají konspiracím a dezinformacím nebo je sami šíří, seznamuje s praktickými výukovými materiály. Absolvování workshopu poskytuje profesní výhodu pro práci s cílovou skupinou seniorů a starších dospělých, jejíž potřeby se stávají stále relevantnější s ohledem na demografické trendy.

Realizace v Centru Elpida, na Bělidle 34, Praha 5 nebo jako výjezdní lokální akce

Kurz je vhodný

Další celodenní workshop plánujeme 27. ledna 2023 v Olomouci. Pro předběžné přihlášky se obracejte na fakt@elpida.cz .

Akce v regionech

Úvodní akce povedou profesionální lektoři Transitions. Budou zaměřené na zmapování místního publika a jeho potřeb, praktické ukázky vedení mediálního vzdělávání a práce s publikem, možnost stínování profesionálního lektora. Obsah vzdělávacích aktivit bude vycházet z Metodiky mediálního vzdělávání.

Máte-li zájem, ozvěte se nám prosím na jaroslav.valuch@tol.org nebo tel.č. 702 170 427.

Forma aktivit bude přizpůsobena jednotlivým aktérům

Mediálkové minimum pro knihovníky

Jednodenní workshop poskytuje teoretický i praktický úvod do tématu mediálního vzdělávání a práce se seniorskými klienty pro řadové pracovníky knihoven, komunitních center a dalších místních institucí. Ve formě lekcí a základních nácviků shrnuje problematiku informačního přehlcení a šíření mylných informací a vybavuje místní organizátory užitečnými vědomostmi a dovednostmi, které využijí při přípravě místních akcí či v kontaktu se seniorskou veřejností.

1. Úvodní lekce „Zdravý selský rozum pro dobu informační, aneb jak se vyznat v informačním zmatku“

Pro obyčejného člověka není snadné se v dnešní záplavě informací z médií a internetu vyznat. Najde se i řada takových, kteří se toho snaží zneužít. Jak si může každý z nás dát pozor, abychom nenaletěli na „falešné“ zprávy? Jak rozpoznat pravdu a lež o událostech kolem nás i ve světě? Kterým zdrojům informací můžeme důvěřovat? Kdo jsou původci záměrně lživých informací a co z toho mají?”

2. Setkání s novinářem „Jak se rodí zprávy“

pKaždý den se stane milion událostí, ale například večerní zprávy mají jen 30 minut. Zdá se jako nemožný úkol vybrat ze všeho dění to nejdůležitější, ale přesto každý den vycházejí deníky s plnými stranami a zpravodajské relace informují o tom, co se během uplynulého dne stalo. Jde o rutinní výběr, který má svá jasná pravidla. Právě na ta se společně podíváme blíže.

Naučíte se číst mezi řádky a pochopíte, proč jsou zprávy postaveny tak, jak jsou, a proč obraz, který vykreslují média, neodpovídá úplně skutečnosti. Bývá pokřivený a nikdy neukazuje vše. Přes to všechno však lze stále odlišit kvalitní a zodpovědné zpravodajství a publicistiku od manipulativního a škodlivého obsahu a posoudit důvěryhodnost jednotlivých zdrojů.

3. praktický nácvik ověřování informací „Jak na internetu nenaletět kachnám a nesmyslům“

V rámci praktického nácviku ověřování informací si u počítačů představíme a vyzkoušíme základní postupy a nástroje, které nám pomohou odhalit manipulace s obrázky, ověřit spolehlivost zdroje informace a ovládnout vyhledávací techniky. Naučíme se také, jak pro ověření informace využít interaktivní mapy. Školení bude trvat 90 minut za účasti expertních lektorů.

3 dílný cyklus k mediálnímu vzdělávání

3 různorodé akce jsou úvodem do světa informací a médií pro seniory a starší dospělé. Kromě teoretického a praktického úvodu do problematiky jsou akce zaměřené i na zmapování místního publika a jeho potřeb.

Máte-li zájem, ozvěte se nám prosím na fakt@elpida.cz nebo tel.č. 602 242 939

Dokumenty ke stažení a podpůrné materiály

Metodiku mediálního vzdělávání a další podpůrné materiály naleznete po přihlášení do e-learningové platformy Moje Elpida vpravo nahoře.

Dokumenty

Videa