Pro partnery

Projekt mediálního a digitálního vzdělávání seniorů a starších dospělých v regionech prostřednictvím místních institucí a organizací je podpořen z fondů EHP a Norska a probíhá do 28. února 2023.

V rámci projektu školíme pracovníky místních institucí o specifikách práce se seniory a staršími dospělými v lektorské akademii SEFTE, pořádáme společně akce pro místní publikum a poskytujeme metodickou a další podporu pro další samostatnou činnost v oblasti mediálního vzdělávání.

Barcamp III. 16.-17. února 2023

Mediální vzdělávání pro seniory a starší dospělé

Téma: Posilování odolnosti vůči dezinformacím skrze lepší veřejnou komunikaci

února 2023 | Olomouc

panelová debata - prezentace - diskuze - workshopy

16.2.2023

9:30-12:00 Na některém šprochu pravdy ani trochu

Posilování odolnosti vůči dezinformacím skrze lepší veřejnou komunikaci

Hosté panelové diskuze:

  • Bohumil Kartous - publicista dlouhodobě se zaměřující na téma inovace vzdělávání
  • Josef Pazderka - novinář a šéfredaktor Českého rozhlasu Plus
  • Veronika Krátká Špalková - analytička bezpečnostního centra Evropské hodnoty
  • Kateřina Bohatá - vedoucí telefonické krizové linky pro seniory Linka seniorů 800 200 007
  • Moderátorka diskuze: Barbora Šichanová - šéfredaktorka Radia Wave Českého rozhlasu

13:30-17:00 Vše co potřebuji znát k mediálnímu vzdělávání seniorů a starších dospělých

Prezentace metodiky, nástrojů, materiálů, školení a příkladů dobré praxe organizací Elpida a Transitions

17.2.2023

9:00-12:00 Praktická dílna 1: Jak postavit komunikaci, abychom na akci nalákali lidi

Ušito na míru místním organizacím

Lektor: Vilém Rubeš

9:00-12:00 Praktická dílna 2: Specifika komunikace se seniory

Zvláště v situacích, kdy na přetřes přijdou dezinformace a konspirace

Lektorky: Kateřina Bohatá & Klára Gramppová Janečková

13:30-15:30 Praktická dílna 3: WIKIMEDIA a portál Mediální gramotnost

Ukázka a nácvik práce s Wikipedií pro posílení mediální gramotnosti

Lektor: Pavel Bednařík

13:30-15:30 Praktická dílna 4: Mediálka průřezově v dalších oblastech vzdělávání

Jak mediálku začlenit do jazkových lekcí, nácviků paměti a jiných?

Lektor: Jan Bartoš

KDE: Pevnost poznání, areál Korunní pevnůstky, 17. listopadu 7, Olomouc

Přihlašovací formulář

Lektorská akademie SEFTE

Akademie SEFTE seznamuje účastníky se základními principy vzdělávání seniorů a starších dospělých. Na základě přednášek, praktických cvičení, skupinové práce, náslechů a vlastní praxe získají absolventi základní kompetence, znalosti a dovednosti nezbytné pro profesionální výkon jako učitelé, lektoři, komunitní pracovníci, organizátoři volného času či pracovníci poradenství se zaměřením na cílovou skupinu seniorů. Kurz je rozdělen do šesti navazujících bloků o celkové délce 52 hodin.

Kurz je vhodný

Další běh plánujeme od 24. 3. 2023 v Centu Elpida, Na bělidle 34, Praha 5 Smíchov. Program níže v dokumentech ke stažení..
Pro předběžné přihlášky se obracejte na david.drvota@elpida.cz

Mediálkové SEFTE

Mediálkové SEFTE je nadstavbový jednodenní program pro lektory mediálního vzdělávání seniorů a starších dospělých. Ve formě praktického workshopu rozšíříte portfolio svých lektorských dovedností o novou a málo probádanou oblast, získáte znalosti a dovednosti k posilování kritického myšlení a mediální odolnosti seniorů a starších dospělých, naučíte se vhodně reagovat i na ty, kteří propadají konspiracím a dezinformacím nebo je sami šíří, seznámíte se s praktickými výukovými materiály. Celkově tak získáte profesní výhodu pro práci s cílovou skupinou seniorů a starších dospělých, jejíž potřeby se stanou stále více relevantními s ohledem na demografické trendy.

Kurz je vhodný

Lektoři: Jaroslav Valůch, Iva Melíšková, Tomáš Titěra
Další celodenní workshop plánujeme 27. ledna 2023 v Olomouci. Pro předběžné přihlášky se obracejte na fakt@elpida.cz.

Akce v regionech

Úvodní akce povedou profesionální lektoři Transitions. Budou zaměřené na zmapování místního publika a jeho potřeb, praktické ukázky vedení mediálního vzdělávání a práce s publikem, možnost stínování profesionálního lektora. Obsah vzdělávacích aktivit bude vycházet z Metodiky mediálního vzdělávání.

Máte-li zájem, ozvěte se nám prosím na jaroslav.valuch@tol.org nebo tel.č. 702 170 427.

Forma aktivit bude přizpůsobena jednotlivým aktérům

Jak se zapojit?

V rámci spolupráce nabízíme:

Od partnera očekáváme:

Máte-li zájem, ozvěte se nám prosím na fakt@elpida.cz nebo tel.č. 602 242 939

Dokumenty ke stažení a podpůrné materiály

Metodiku mediálního vzdělávání a další podpůrné materiály naleznete po přihlášení do e-learningové platformy Moje Elpida vpravo nahoře.

Dokumenty

Videa